Overzicht
Inzichten

Onboarding, hoe werkt dat?

Het belang van een goede onboarding

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, is het niet alleen van belang om medewerkers te overtuigen om aan boord te komen, het is dat ook om ze aan boord te houden. Een efficiënt middel om kersverse medewerkers welkom te heten en betrokkenheid op lange termijn te creëren, is te investeren in een goede en professionele onboarding.

Onboarding, wat is dat nu precies?

'Onboarding' houdt in dat een nieuwe collega ondergedompeld wordt in de bedrijfscultuur, missie en visie van de organisatie en dat deze stapsgewijs kennismaakt met de nieuwe gezichten en de verschillende aspecten van de nieuwe job. We merken dat de onboarding zich in vele gevallen beperkt tot het voorzien van het nodige materiaal en toegangen tot specifieke platformen of programma's, waarna men verondersteld wordt de job naar behoren te kunnen uitvoeren. Helaas, daarmee voelt de medewerker zich niet meteen thuis en duurt het langer vooraleer deze echt productief is.  Help iedereen slagen door een roadmap te creëren zodat ze weten waaraan ze zich kunnen verwachten en welke doelstellingen te bereiken zijn.

Enkele opvallende feiten

  • Het aanwerven en inwerken van een nieuwe medewerker kost hoe dan ook tijd (en geld). Anderzijds, met een goed uitgewerkt onboarding programma laat je toe tot wel 3 keer het jaarsalaris van een nieuwe medewerker te besparen.
  • De medewerkerstevredenheid van zij die een onboardingsprogramma gevolgd hebben, neemt in de meeste gevallen toe met 50%.
  • Zonder concrete onboarding overweegt 60% van de nieuwe medewerkers binnen de eerste maanden de nieuwe werkgever alweer te verlaten.
  • Gebruik van technologie, zoals een webplatform, een applicatie op computer of gsm, doet de kosten van onboarding dalen en versnelt het proces. Er kan info voorzien worden, opleidingen en tutorials kunnen aangeboden worden, communiceren wordt eenvoudiger en er kan makkelijk ook via deze weg geëvalueerd en gemeten worden. Zeker in tijden van meer remote werken is dit een handig hulpmiddel.

Tips voor het slagen de onboarding

Wil je dat de nieuwe medewerkers langer bij jou in de organisatie blijven, investeer dan in het volgende:

  • Begin met preboarding: betrek de toekomstige collega al voor opstart bij teamactiviteiten of overlegmomenten, hou contact via telefoon, mail of bericht, bezorg extra info over het bedrijf en de functie (onthaalbrochure, functieomschrijving, omschrijf de verwachtingen, geef ruimte om vragen te stellen).
  • Duid een meter/peter/buddy aan waarbij de medewerker terecht kan met vragen en leuke of minder leuke ervaringen. De drempel naar de leidinggevende is zeker in eerste instantie groter.
  • Breng de collega op de hoogte van de eerder 'ongeschreven wetten': waar en wanneer er samen geluncht wordt, of er op het einde van de werkweek samen afgesproken wordt, wat de gewoonten zijn rond tijdsregistratie, parkeren, dresscode, verjaardagen… Alles om de medewerker niet meteen uit de boot te laten vallen.
  • De kans op slagen van jouw onboarding vergroot naarmate deze langer duurt. Overweeg zeker om de inwerkperiode en begeleiding van de nieuwe medewerker langer dan 3 maanden te laten duren. Dan geef je de ruimte voor ondersteuning op maat en activeer je jouw medewerker om op lange termijn engagement aan te gaan en succesvol te zijn.
  • Centraliseer jouw onboardingsplan: maak 1 strategisch plan op maat van jouw bedrijf en definieer daarna verder op basis van de afdeling of de functie. Maak ook een onboardingsplan voor stagiairs en jobstudenten, je wil immers ook met hen een band onderhouden. Iedereen is ambassadeur en kan vrienden of familie overtuigen dat het bij jou fijn werken is!
  • Een checklist kan een handige tool zijn om het proces telkens even gestructureerd te laten verlopen.

Neem vooral samen het initiatief

Het onboardingsproces is een gedeelde verantwoordelijkheid. Bespreek en overloop dit samen. Plan op geregelde tijdstippen een kort gesprek in. Het geeft de mogelijkheid om snel op vragen te antwoorden, het verloop te bespreken en misschien bij te sturen waar nodig. Durf ook door te vragen, je wil immers graag weten of alles naar verwachting verloopt.

En vergeet ook niet: nieuwe medewerkers kunnen waardevolle info geven over de kwaliteit van jouw onboardingsverhaal!  

Overtuigd?

Wil je meer info over wat zo'n onboardingsproces precies inhoudt en hoe je eraan kan beginnen? Of wil je graag jouw onboardingsproces onder de loep nemen en optimaliseren? Geef ons een seintje!

Download hier onze onboarding checklist.

All posts

Jouw slimme zet, ons strategisch HR-beleid.

Met Strateeg HR ondersteunen we bedrijven zodat zij hun menselijk kapitaal optimaal kunnen benutten.
Tevreden klanten!
Lees hun verhaal hier